Ketam

Biar Ketam Jalannya Senget Asal Fikirnya, Akalnya, Tuturnya Lurus

Friday, January 11, 2013

UNDANG-UNDANG DAN ANDA #KL112 #HKR112: Kuasa Untuk Menyuraikan PerhimpunanMenurut peruntukan Sek 21 Akta Perhimpunan Aman 2012 (APA) (Akta 736), seseorang pegawai polis boleh mengeluarkan arahan untuk bersurai dalam hal berikut:

1. Perhimpunan diadakan di suatu tempat larangan atau dalam jarak 50 meter dari had tempat larangan.

2. Perhimpunan itu ialah atau telah menjadi protes jalanan.

3. Mana-mana orang di perhimpunan telah melakukan apa-apa perbuatan, mengeluarkan kenyataan yang berbaur hasutan, bermusuhan dan mengganggu ketenangan di kalangan orang awam.

4. Mana-mana orang di perhimpunan melakukan mana-mana kesalahan di bawah undang-undang bertulis

5. Peserta perhimpunan tidak mematuhi sekatan dan syarat yang dikenakan di bawah seksyen 15 APA 2012

6. Peserta perhimpunan yang terlibat dan akan terlibat dalam perhimpunan melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang, perbuatan tidak senonoh dan keganasan terhadap orang awam dan harta.

Sekiranya perkara-perkara yang dinyatakan di atas berlaku, Pegawai polis pada masa itu boleh menjalankan kuasa yang ada untuk menyuraikan perhimpunan dengan menggunakan SEGALA KEKERASAN YANG MUNASABAH.
HUKUMAN : Mana-mana orang yang tidak mematuhi arahan yang dikeluarkan telah melakukan kesalahan dan boleh disabitkan denda tidak melebihi RM20,000.00.

Sumber: Facebook PDRMNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...