Ketam

Biar Ketam Jalannya Senget Asal Fikirnya, Akalnya, Tuturnya Lurus

Monday, June 29, 2015

Amalan Yang Dapat Merubah Takdir Buruk Menjadi Takdir BaikMeskipun semua itu merupakan Hak Allah swt, namun Dia juga selalu memberikan jalan dan solusinya untuk manusia. Dinukil dari beberapa ayat dan hadits, ada beberapa amalan yang dapat mencegah keburukan yang menimpa manusia :

1) Jangan lupakan “BERDO’A ” (Do’a Keselamatan). Hadits dari Imam Turmudzi dan Hakim, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW Bersabda : “Barangsiapa hatinya terbuka untuk berdo’a, maka pintu-pintu rahmat akan dibukakan untuknya. Tidak ada permohonan yang lebih disenangi oleh Allah daripada permohonan orang yang meminta keselamatan. Sesungguhnya do’a bermanfa’at bagi sesuatu yang sedang terjadi dan yang belum terjadi. Dan tidak ada yang bisa menolak taqdir kecuali do’a, maka berpeganglah wahai hamba Allah pada do’a”

2) Jangan lupakan untuk “BERSEDEKAH”. Hadits Bukhari- Muslim-At-Turmudzi-Imam Ahmad mengatakan bahwa sedekah itu dapat menolak bencana, kerana ada hadits Rasulullah SAW dari Ali, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : “Sedekah dapat merubah taqdir yang mubram”. Asal hadits tersebut di atas adalah “Silaturrahmi dapat memperpanjang umur dan sedekah dapat merubah taqdir yang mubram”

3) Jangan lupakan “ BERTASBIH. Bacaan tasbih dapat mencegah terjadinya bencana, kerana ada hadits yang diriwayatkan Ibnu Ka’ab, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda : “Subhanallah dapat mencegah turunnya adzab” Hal ini juga ditunjukkan oleh Firman Allah dalam surat Ash-Shoffat 143 yang artinya: “Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan”.

Ada hadits yang diriwayatkan dari Sa’ad Ibnu Abi Waqosh, Rasulullah bersabda : “Maukah kalian Aku beritahu sesuatu do’a, yang jika kalian memanfa’atkan itu ketika ditimpa kesedihan atau bencana, maka Allah akan menghilangkan kesedihan itu ?. Para sahabat menjawab : “Ya, wahai Rasululullah, Rasul bersabda “Yaitu do’a “Dzun- Nun : “LA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINADH-DHOLIMIN” (Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk diantara orang-orang yang dholim”) H.R. Imam Ahmad, At-Turmudzi dan Al-Hakim

4) Jangan lupakan “MEMBACA SELAWAT”. Para Solihin berkata : “Sesungguhnya diantara sebab terbesar yang dapat menolak taqdir dan melenyapkan kerumitan hidup adalah banyak membaca selawat untuk Rasulullah SAW, karena sesungguhnya jika banyak membaca shalawat untuk Beliau itu merupakan wasilah untuk memperoleh keamanan dari segala ketakutan dan mendapat penghargaan dari Allah SWT dengan ketinggian derajat di syurga”.

Ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ubay Ibnu Ka’ab, bahwa ada seorang laki-laki telah mendedikasikan semua pahala sholawatnya untuk Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut : “Jika begitu lenyaplah kesedihanmu, dan dosamu akan diampuni” (H.R Imam Ahmad At-Tabroni} Allah berfirman dalam surat Al-ahzab 56 yang artinya "Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepada-nya".


Selawat dari Allah adalah Rahmat, Selawat dari Malaikat adalah permohonan ampun. Selawat dari orang mukmin adalah doa. Rasulullah SAW bersabda : 'Setiap doa akan terhijab di bawah langit, ketika selawat datang menghantarnya, maka doa itu akan naik'

Dipetik dari Sini


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...